21. mei 2019
Toen ik als 24 jarige leidinggevende werd bij een gemeente in Noord Holland was mijn eerste gedachte: “YES! Eindelijk mag ik het bepalen.” Maar snel na die eerste gedachte volgden er meer…. “Ik moet mijn stempel drukken op…” “Ik moet die resultaten behalen…” “Wat nou als het mij niet lukt?” “Wat nou als de medewerkers mij niet leuk vinden als hun leidinggevende?” “Wat nou als de medewerkers niet doen wat ik zeg?” “Hoe moet dat eigenlijk, dat leiding geven?”...
06. mei 2019
Voor mij zit Rob, een grote man en al jaren manager bij een grote ambtelijke organisatie. "Je moet hier zo oppassen met wat je zegt en doet". Ik kijk hem vragend aan als uitnodiging om verder te vertellen. "Voor je het weet, zetten ze je op een zijspoor of gooien ze je er uit". "Ik heb de indruk dat het je boos maakt. Klopt dat?" vraag ik hem. "Ja",antwoordt hij fel. "Zo ga je toch niet met mensen om?" Om niet in de valkuil te stappen zijn in een vraag verpakte mening te bevestigen dan wel te...

29. maart 2019
Als beginnend ondernemer krijg ik regelmatig de vraag die ik als ervaren leidinggevende zelden (meer) krijg: "Wat bedoel je nu eigenlijk als je zegt 'ik help professionals hun invloed te vergroten' Arnt?" Die vraag snap ik. Na hierover met verscheidene mensen gesproken te hebben, blijken de volgende drie deelvragen in die algemene hoofdvraag verborgen te liggen: wat heb ik jou te bieden, hoe sluit dat aan bij het vraagstuk dat jou bezighoudt en waarom zou je mij daarvoor betalen in plaats van...

22. maart 2019
'Ervaring-garantie, wat is dat nu weer?' Ok, ik zal meteen schuld bekennen: die term heb ik zojuist zelf verzonnen. Misschien dat je op basis daarvan nu al afhaakt, maar ik vraag je nog even geduld te hebben en een klein stukje door te lezen. De term 'ervaring-garantie' heb ik verzonnen als tegenhanger van de welbekende term 'succes garantie'. Zeker in 'goeroe-land' (dank aan 'De Succes Illusie' van Richard Engelfriet!), maar ook dichter bij huis of op het werk wordt te pas en te onpas succes...
08. maart 2019
Van een goede vriend van mij ontving ik laatst een interessant artikel over wie er zoal coach wordt en waarom. De schrijfster, hoogleraar sociale psychologie Roos Vonk, zet vraagtekens bij nut en noodzaak van (betaalde) coaches vanuit het gegeven dat er nauwelijks wetenschappelijk bewijs voor handen is voor een (positief) effect van coaching. In haar eigen woorden: "Praten met de buurvrouw kan even effectief zijn..". Ik berichtte mijn vriend terug dat ik het hartgrondig eens ben met het artik
18. december 2018
"Maar Arnt, ik mag toch verwachten dat mijn leidinggevende doet wat hij/ zij zegt?" Natuurlijk mag jij dat. Misschien heb je ook nog eens hartstikke gelijk. Het is alleen geen helpende gedachte. Want jouw gedachte over 'wat hoort' doet niets af aan het feit dat in de praktijk jouw leidinggevende nog steeds niet doet wat hij/ zij zegt. Anders gezegd, jouw gedachte alleen verandert helemaal niets. Wat overblijft, is jouw frustratie en bijkomend energieverlies. "Als de directie nou eens meer...
07. december 2018
Vanochtend werd ik wakker met een beklemmend gevoel: "Wat nu als het niet lukt?" Hoe belemmerende gedachten en aannames ook mij verlammen en mij er van weerhouden in beweging te komen. Is de redding nabij? Ja, vaak dichterbij dan we ons beseffen.

22. november 2018
"Ik verweet mezelf dat het me maar niet lukte te veranderen. Nu weet ik dat ik ben wie ik ben." Maar haast Storr zich te zeggen, hij pleit in 'Selfie' niet voor zelfacceptatie in de zin van 'Zo ben ik gewoon, je zult het ermee moeten doen'. "Het gaat eerder om een stil begrip, een besef dat mijn manier van doen soms aanstoot kan geven, dat ik er soms sorry voor moet zeggen, maar dat ik tegelijkertijd moet proberen mezelf niet de grond in te boren om wie ik ben." Bron: Trouw, 3 november 2018 In...
17. november 2017
De kracht van 'sorry': is er een verband tussen oprecht excuses maken en een (meer) ontspannen en 'menselijker bestaan' op de werkvloer?

03. januari 2017
“Daar heb ik dus écht geen zin in!” Dat waren de woorden die uit mijn mond rolden, ingegeven door mijn reptielenbrein. In het kader van mijn trainingsjaar ‘Meesterschap in Leiderschap’ (MIL) bij Van Harte & Lingsma kreeg ik aan het eind van een lesblok te horen dat we de eerstvolgende keer op een alternatieve locatie zouden verzamelen. Op die bewuste locatie zouden we dan een zogenaamde ‘Indiaanse zweethut’ bouwen en daarin vervolgens een paar uur verblijven. Met z’n...