Wie ben ik?

Nee, dit is geen reclame voor het al oude gezelschapsspel. 

 

Het is een vraag die ik menig (leidinggevend) professional hoor stellen wanneer het gaat om positieve invloed vergroten.

 

"Wie ben ik om mijn collega te wijzen op gemaakte afspraken?"

 

"Wie ben ik om mijn leidinggevende te wijzen op vermeend niet-integer handelen?"

 

"Wie ben ik om bij de directie aandacht te vragen voor...?"

 

"Wie ben ik om de bestuurder feedback te geven op...?"

 

De vraag stellen, is mijns inziens onbewust jezelf 'onder' en de ander 'boven' plaatsen in de relatie of interactie. Vaak is dat ingegeven door jouw aannames, angsten, normen en waarden. Die 'set' voedt jou met een bepaald beeld met bijbehorend verhaal. Hoe vaker je dit verhaal jezelf vertelt, hoe steviger die 'waarheid' zich verankert in jouw brein.

 

Maar klopt dat verhaal wel? Zou het ook NIET waar kunnen zijn? 

 

Ons brein houdt echter doorgaans niet van dit type ongemakkelijke vragen. In een split-second treedt het mechanisme van 'wegstoppen' in werking. Argumenten als 'ja maar, dat is toch niet mijn rol' of 'als ZIJ dat al niet zien dan heeft het toch geen zin' Etc.

 

Maar is dat mechanisme helpend? Anders gezegd: verandert de werkelijkheid als JIJ zaken wegstopt? En vergroot of verklein jij jouw positieve invloed daarmee?

 

Het ongemak dat bij het stellen & beantwoorden van deze vragen onherroepelijk de kop opsteekt, is niet perse 'leuk'. Wel noodzakelijk wanneer jij werk wil maken van het VERGROTEN van jouw POSITIEVE invloed.

 

Gelukkig hoef je dat niet alleen te doen. Coaching kan daarbij helpend zijn. 

 

Wil je weten hoe ik jou kan helpen? Check dan: www.arntvermeer.nl

 

#coaching #vergrootjouwpositieveinvloed #wiebenik

#ARNT #aandacht #resultaat #nuchter #toewijding

Reactie schrijven

Commentaren: 0