Posts met de tag toewijding21. mei 2019
Toen ik als 24 jarige leidinggevende werd bij een gemeente in Noord Holland was mijn eerste gedachte: “YES! Eindelijk mag ik het bepalen.” Maar snel na die eerste gedachte volgden er meer…. “Ik moet mijn stempel drukken op…” “Ik moet die resultaten behalen…” “Wat nou als het mij niet lukt?” “Wat nou als de medewerkers mij niet leuk vinden als hun leidinggevende?” “Wat nou als de medewerkers niet doen wat ik zeg?” “Hoe moet dat eigenlijk, dat leiding geven?”...
29. maart 2019
Als beginnend ondernemer krijg ik regelmatig de vraag die ik als ervaren leidinggevende zelden (meer) krijg: "Wat bedoel je nu eigenlijk als je zegt 'ik help professionals hun invloed te vergroten' Arnt?" Die vraag snap ik. Na hierover met verscheidene mensen gesproken te hebben, blijken de volgende drie deelvragen in die algemene hoofdvraag verborgen te liggen: wat heb ik jou te bieden, hoe sluit dat aan bij het vraagstuk dat jou bezighoudt en waarom zou je mij daarvoor betalen in plaats van...

08. maart 2019
Van een goede vriend van mij ontving ik laatst een interessant artikel over wie er zoal coach wordt en waarom. De schrijfster, hoogleraar sociale psychologie Roos Vonk, zet vraagtekens bij nut en noodzaak van (betaalde) coaches vanuit het gegeven dat er nauwelijks wetenschappelijk bewijs voor handen is voor een (positief) effect van coaching. In haar eigen woorden: "Praten met de buurvrouw kan even effectief zijn..". Ik berichtte mijn vriend terug dat ik het hartgrondig eens ben met het artik
18. december 2018
"Maar Arnt, ik mag toch verwachten dat mijn leidinggevende doet wat hij/ zij zegt?" Natuurlijk mag jij dat. Misschien heb je ook nog eens hartstikke gelijk. Het is alleen geen helpende gedachte. Want jouw gedachte over 'wat hoort' doet niets af aan het feit dat in de praktijk jouw leidinggevende nog steeds niet doet wat hij/ zij zegt. Anders gezegd, jouw gedachte alleen verandert helemaal niets. Wat overblijft, is jouw frustratie en bijkomend energieverlies. "Als de directie nou eens meer...