Wat doe jij nou eigenlijk?

Als beginnend ondernemer krijg ik regelmatig de vraag die ik als ervaren leidinggevende zelden (meer) krijg: "Wat bedoel je nu eigenlijk als je zegt 'ik help professionals hun invloed te vergroten' Arnt?"

 

Die vraag snap ik. Na hierover met verscheidene mensen gesproken te hebben, blijken de volgende drie deelvragen in die algemene hoofdvraag verborgen te liggen: wat heb ik jou te bieden, hoe sluit dat aan bij het vraagstuk dat jou bezighoudt en waarom zou je mij daarvoor betalen in plaats van iemand anders?

 

Fiets

Toen ik vandaag in de tuin zat om van het mooie weer te genieten, viel mijn oog op mijn oude fiets die daar staat. Ik bedacht me dat die fiets op zichzelf niets 'doet'; hij staat daar maar te 'zijn'. En toch, hoewel roestig en knarsend, uit ervaring weet ik dat hij nog precies dat doet wat ik van een fiets verwacht: hij brengt mij van A naar B. 

 

Maar toen ik daar verder over nadacht, kwam ik tot die conclusie dat die gedachte niet klopt. Zoals gezegd, doet die fiets op zichzelf namelijk niets. Pas wanneer ik er op ga zitten, mijn voeten op de pedalen zet en me inspan door mijn beenspieren te gebruiken, komt de fiets in beweging en pas dan brengt hij mij van A naar B. Of beter gezegd: met de juiste inspanning van mij ontstaat beweging en dankzij die fiets kom ik vervolgens sneller van A naar B dan wanneer ik geen gebruik maak van die fiets.

 

Waarom die hersenspinselen over een oude fiets? 

Omdat mijn gedachten over die oude fiets en wat hij wel of niet 'doet' dan wel voor mij kan betekenen mij deden denken aan de drie deelvragen die verstopt liggen in de algemene hoofdvraag zoals hierboven beschreven.

 

Laten we eens kijken naar de eerste deelvraag: wat heb ik jou te bieden?

Net zoals het nodig is om eerst zelf inspanning te leveren alvorens de fiets in beweging komt, geloof ik er in dat jij eerst zelf inspanning moet leveren alvorens beweging ontstaat omtrent het vraagstuk dat jou bezighoudt. 

Op basis van mijn jarenlange ervaring als leidinggevende en de gesprekken die ik als ondernemer met klanten gevoerd heb, durf ik te stellen dat vooral de eerste stap - het op de fiets stappen zoals je wilt - 1 van de lastigste voor mensen gebleken is.

Simpel gezegd, help ik jou op die fiets te stappen. Daarmee veranderen context en omgeving - je bent immers in beweging - en wordt het voor jou eenvoudiger keuzes te maken omtrent het vraagstuk dat jou bezighoudt. Belangrijk te weten: net zoals op een echte fiets, zit jij ook tijdens de samenwerking met mij aan het stuur!

 

Deelvraag twee: hoe sluit dat aan bij het vraagstuk dat jou bezighoudt?

Of jouw vraagstuk nu gaat over werkdruk, communicatief 'gedoe' met collega's, medewerkers of leidinggevenden, vastlopen in werk-privé balans, zinvol bezig zijn of over de gevoelsmatige spagaat tussen willen & moeten, hebben die vragen mijns inziens allemaal 1 (kern)vraag gemeen: hoe krijg ik (weer) meer invloed op...?

Om de metafoor met die fiets nog maar eens te gebruiken: net zoals op een echte fiets jij bepaalt of je naar links, rechts of rechtdoor gaat en in welk tempo dat gebeurt, gaat het vergroten van invloed op jouw vraagstuk (ook) over de richting en het tempo waarop jij in die richting wenst te sturen. Zoals je hierboven hebt kunnen lezen, help ik jou op jouw weg naar meer invloed.

 

Dan de laatste deelvraag: waarom zou jij mij daarvoor betalen in plaats van iemand anders?

Het begint natuurlijk met de gevoelsmatige 'klik'. Simpeler gezegd: het moet gewoon goed voelen.

Maar toch, er zullen meer professionele gesprekspartners zijn waarbij jij je goed voelt; waarom zou je dan toch juist mij moeten betalen voor jouw begeleiding bij het vergroten van invloed op jouw vraagstuk? Dat is eigenlijk heel eenvoudig: in tegenstelling tot de meeste coaches verkoop ik geen sprookjes & doe geen malle claims rondom succes.

 

Je betaalt mij voor mijn tijd, ervaring, aandacht en toewijding. Na onze samenwerking ben jij een ervaring rijker die jij naar eigen inzicht kunt gebruiken op weg naar (nog) meer invloed op toekomstige vraagstukken.

 

Overtuigd?

Laat dan gerust jouw reactie hier achter of neem contact met mij op.

 

ARNT

Aandacht, resultaat, nuchter & toewijding

 

Arnt Vermeer

Reactie schrijven

Commentaren: 0