Posts met de tag gelovenisgeenwetenschap08. maart 2019
Van een goede vriend van mij ontving ik laatst een interessant artikel over wie er zoal coach wordt en waarom. De schrijfster, hoogleraar sociale psychologie Roos Vonk, zet vraagtekens bij nut en noodzaak van (betaalde) coaches vanuit het gegeven dat er nauwelijks wetenschappelijk bewijs voor handen is voor een (positief) effect van coaching. In haar eigen woorden: "Praten met de buurvrouw kan even effectief zijn..". Ik berichtte mijn vriend terug dat ik het hartgrondig eens ben met het artik