INTERIM MANAGEMENT

Ik heb een sterk ontwikkeld gevoel voor onafhankelijk denken en handelen. Dit gecombineerd met mijn goed analytisch vermogen stelt mij in staat leiderschap op geheel eigen wijze en verrassende manier vorm te geven.

 

Mijn overtuiging:

Klantgerichtheid, ondernemerschap en professionaliteit maken het verschil. Daarbij zoek ik naar nieuwe wegen om vraagstukken te benaderen. Een andere benadering brengt nieuwe resultaten. Vanuit diezelfde overtuiging bied ik ruimte aan medewerkers en moedig hen aan die ruimte te benutten en nieuwe resultaten te ervaren.

 

Achtergrond/ ervaring:

In de ruim 15 jaar van leiding geven bij verschillende gemeenten en een Omgevingsdienst binnen de vakgebieden sociale zaken, ruimtelijke ontwikkelingen en vergunningen & handhaving heb ik mij ontwikkeld tot een leidinggevende bij wie de mensgerichte aanpak centraal staat. Ik geef medewerkers vertrouwen, ruimte om te ontdekken en zich te ontwikkelen. Daarbij werk ik vanuit het principe 'loslaten waar het kan, bijsturen waar nodig'. Mijn ervaring is dat dit een enorme bijdrage levert aan een optimaal inhoudelijk resultaat en het optimaal functioneren van die medewerkers. Zichtbare effecten zijn onder andere een grotere bewustwording van ieders persoonlijk leiderschap, een verhoogd verantwoordelijkheidsgevoel en meer klant- en resultaatgerichte medewerkers.

Expertise:

- verandermanagement

- teamontwikkeling

- individuele ontwikkeling

- zelfsturing/ -organisatie